معرفی واحدها
روغنکشی: امکان روغنکشی از کلیه دانه های روغنی موجود از جمله پنبه تخم، سویا، آفتابگردان، کنجدریال کلزا، گلرنگ در این شرکت وجود دارد ضمن آنکه پس از جداسازی روغن موجود در دانه های روغنی، متفرعات حاصل اعم از پوسته آفتابگردان کنجاله نیز تولید شده که برای مصارف دام و طیور می باشد.

اکستراسیون(امور استخراج شیمیایی):حداقل روغن باقیمانده در کنجاله تولید شده در مرحله روغنکشی را استخراج می کند تا کنجاله، قابل مصرف خوراک و طیور گردد.

تصفیه خانه:مرحله جداسازی مواد غیر خوراکی از روغن خام را عهده دار می باشد و مصرف مواد افزودنی مجاز به روغن در این مرحله صورت می پذیرد. ضمنا در این واحد حسب تصمیمات مدیریت و بازار مصرف نوع محصول(جامد- مایع) قابل ارائه به بازار مشخص و تولید می گردد.

الکترولایزر(تجزیه الکتریکی آّب):به منظور تهیه روغن جامد نیاز به وجود گاز هیدروژن می باشد و به همین خاطر آب را تجزیه الکتریکی نموده و دو گاز اکسیژن و هیدروژن تحصیل می شود که گاز هیدروژن در روغن ترکیب و محصول روغن جامد به دست می آید و گاز اکسیژن در کپسول پر شده و به مصارف صنعتی و بهداشتی می رسد.

صابون سازی:اسید چرب حاصل از خنثی سازی روغن خام موجب تولید صابون می شود که در این شرکت به صورت صابون رختشویی تولید می گردد.

چاپخانه:کلیه ورقهای قابل مصرف در ظرفسازی را با ماشین آلات مستقر(دو رنگ) با کیفیت عالی چاپ و در اختیار واحد ظرفسازی قرار می دهد.

ظرفسازی:شرکت جهان قادر به تولید انواع ظروف فلزی از 450 گرمی تا 17 کیلوگرمی بوده و مجهز به ماشین آلات تولید PET ساخت انواع بطری از یک لیتری تا 3 لیتری می باشد.

بسته بندی:با وجود ماشین آلات و خطوط مختلف تولیدی قادر به بسته بندی انواع ظروف فلزی و Pet در اشکال مختلف و متنوع بسته بندی(کارتن- شرینگ) را با احجام 450 گرمی لغایت 17 کیلوگرمی به صورت جامد و مایع دارا می باشد